Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego z przyjemnością informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Program ma zapewnić wsparcie osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz lepszym funkcjonowaniu w życiu społecznym, umożliwiając bardziej niezależne, samodzielne i aktywne życie. Usługa Asystenta osoby niepełnosprawnej będzie realizowana od 15 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku.
Rekrutacja rozpoczęła się 6 kwietnia 2023 r.
Wydruki dokumentów zgłoszeniowych można pobrać bezpośrednio ze strony Fundacji. http://fundacja.monki.pl/program-asystent-oon/
Dokumenty do pobrania:
– karta zgłoszenia asystenta
– karta zgłoszenia do programu dla osoby niepełnosprawnej
– w przypadku asystentów świadczących usługi dla dzieci do 16 r.ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wymagane są informacja o niekaralności oraz wydruk z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym potwierdzający niefigurowanie w owym rejestrze.
Komplet dokumentów można złożyć osobiście lub przy wsparciu osób trzecich w zastępczej siedzibie Fundacji przy alei Niepodległości 3 (pokój nr 2) w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 40 11 40.
W ramach programu przewidziane jest przyjęcie 66 osób z różnym stopniem niepełnosprawności. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym rokowania na zwiększoną samodzielność osób niepełnosprawnych. Do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023 nie mogą zostać zakwalifikowane osoby wymagające tylko usług opiekuńczych i higienicznych. Informujemy, że zainteresowanie Programem jest bardzo duże, a ilość miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane, które złożyły karty zgłoszeń w okresie styczeń-marzec, nie muszą ponownie składać wymaganej dokumentacji.
Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Programu.
Komplet dokumentów do wypełnienia można również pobrać w biurze Fundacji (al. Niepodległości 3).
Skip to content