Wzajemnie Potrzebni
10 grudnia 2023 r. zakończyliśmy projekt „Stworzenie efektywnego kompleksowego systemu średnio i długoterminowej pomocy na terenie Powiatu Monieckiego” realizowanego w ramach zadania publicznego „Wzajemnie Potrzebni” na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 


2 października 2023 r. przedstawiciele Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego oraz lokalnych władz Burmistrz Zbigniew Karwowski, Burmistrz Grzegorz Dudkiewicz, Wójt Jan Joka, Wójt Leszek Zawadzki reprezentowany przez Sekretarza Gminy Andrzeja Klozę oraz Starosta Błażej Buńkowski odebrali statuetki ” Promotora innowacji społecznych w zakresie mieszkalnictwa” z rąk Pani Minister Agnieszki Ścigaj – Poseł na Sejm RP. Dziękujemy za możliwość realizacji Projektu pilotażowego „Wzajemnie potrzebni”. Dla Fundacji i całego regionu jest to projekt umożliwiający rozwój i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Projekt skierowany jest głównie do uchodźców z Ukrainy, repatriantów i osób wykluczonych społecznie, które mają problemy mieszkaniowe, ale też potrzebują wsparcia w zakresie edukacji, podniesienia kwalifikacji, wsparcia w zakresie rynku pracy czy też usług społecznych. Zachęcamy do obserwowania stron Gmin i Fundacji gdzie ukażą się wnioski rekrutacyjne.

 

 

Remonty pustostanów i mieszkań pod wynajem w ramach pilotażowego projektu tworzenia Społecznych Agencji Najmu

 

Dnia 13 września 2023 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbył się III Komitet Sterujący w ramach zadania publicznego WZAJEMNIE POTRZEBNI. W spotkaniu wzięła udział Pani Agnieszka Ścigaj – minister, członek Rady Ministrów, a także członkowie Departamentu Integracji Społecznej w KPRM, przedstawiciele Operatora konkursu Wzajemnie Potrzebni, reprezentanci podmiotów realizujących projekt: Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, Fundacja Habitat For Humanity Poland, Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE, Fundacja im. św. Michała Archanioła oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych, w tym Międzynarodowej Organizacji ds. Migrantów (IOM Polska) oraz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR Polska).

Spotkanie otworzyła Pani minister Agnieszka Ścigaj, witając zebranych gości. Następnie głos zabrali przedstawiciele Realizatorów projektów, którzy zaprezentowali obecny etap realizacji projektów.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja moderowana przez przedstawicieli Operatora konkursu. Realizatorzy projektów zgłaszali pojawiające się w trakcie realizacji projektów trudności, uwagi, zapytania. Dyskusja była aktywna i konstruktywna. Ostatnim punktem Komitetu były wystąpienia ekspertów zewnętrznych z organizacji międzynarodowych: IOM i UNHCR.

 

31 sierpnia 2023 r. podpisaliśmy ostatnie umowy z zakresu aktywizacji zawodowej oraz zorganizowaliśmy warsztaty grupowe integrujące uczestników – obywateli Ukrainy i Polski.

Spotkanie miało na celu przekazanie cennej wiedzy z zakresu poruszania się po lokalnym rynku pracy. Jest to szczególnie istotne dla obywateli Ukrainy, którzy dotychczas obserwowali inne zachowania i standardy pracy na określonych stanowiskach, wynikające z różnic kulturowych i społecznych. Dzięki przekazanej wiedzy z pewnością lepiej będą poruszać się na lokalnym rynku pracy. Spotkanie miało także charakter wzajemnej integracji.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Stworzenie efektywnego kompleksowego systemu średnio i długoterminowej pomocy na terenie Powiatu Monieckiego” realizowanego w ramach zadania publicznego „Wzajemnie Potrzebni” na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dziękujemy asystentom za ogrom pracy jaki włożyli w aktywizację zawodową uczestników.

 

25.08.2023 r. podpisaliśmy pierwsze umowy dotyczące wsparcia z zakresu rynku pracy w ramach programu „Stworzenie efektywnego, kompleksowego systemu średnio – i długoterminowej pomocy na terenie Powiatu Monieckiego” realizowanego na zlecenie Kancelarii Prezesa i Rady Ministrów zadania publicznego Wzajemnie Potrzebni. . W spotkaniu uczestniczyli lokalni pracodawcy, obywatele Ukrainy i Polski, Prezes Fundacji oraz asystenci pracy.

W ramach projektu zostanie utworzonych 5 nowych miejsc pracy, a przedsiębiorcy otrzymają refundację kosztów wyposażenia danego stanowiska.

W lokalnych firmach zorganizowanych zostanie także 10 trzymiesięcznych staży, do których zawierane są trójstronne umowy stażowe.

Zgodnie z założeniami projektu, wsparcie kierowane jest do obywateli Ukrainy dotkniętych w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, a także repatriantów i obywateli RP pochodzącym z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (zwłaszcza mieszkaniowym) na terenie czterech gmin Powiatu Monieckiego (Mońki, Goniądz, Jaświły i Jasionówka).

 

Więcej o pilotażowym programie:  https://wzajemniepotrzebni.pl/aktualnosci/

 
Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego jest realizatorem zadania publicznego „Wzajemnie potrzebni” zleconego do realizacji przez Kancelarię Premiera i Rady Ministrów.
Projekt zakłada udzielenie pomocy uchodźcom z Ukrainy, repatriantom i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie czterech gmin Powiatu Monieckiego. Są to Gminy Mońki, Goniądz, Jaświły i Jasionówka. Zadanie polega na pomocy w zakresie edukacji, integracji społecznej, rynku pracy, a także mieszkalnictwa.
W związku z zadaniem jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia ankiet na terenach tych czterech Gmin. Poniżej umieszczamy informacje i linki do ankiet, które można znaleźć również na stronach internetowych Gmin i jednostek im podległych. Ankiety kierowane są do zakładów pracy, kół gospodyń wiejskich, OSP, ośrodków kultury, jednostek ochrony zdrowia, urzędów i obywateli zamieszkujących tereny czterech gmin.
Od następnego tygodnia zaczynamy rekrutację uczestników projektu – liczymy na Państwa wsparcie i upublicznienie informacji.

Poniżej linki do czterech ankiet:

  1. Link do ankiety – instytucje i organizacje

https://www.survio.com/survey/d/A1N/instytucje-organizacje

  1. Link do ankiety – obywatele Ukrainy (w języku polskim)

https://www.survio.com/survey/d/obywatele-Ukrainy (w języku polskim)

  1. Link do ankiety – przedstawiciele JST

https://www.survio.com/survey/d/przedstawiciele-JST

  1. Link do ankiety – mieszkańcy gminy

https://www.survio.com/survey/d/mieszkancy-gminy

Skip to content