Przekaż 1,5%

Darmowy Program PIT dostarcza IWOP – Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Przekaż 1,5% podatku – sam zdecyduj na co przeznaczyć Twoje pieniądze!

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. W zeznaniach PIT za 2022 rok możecie przekazać państwo 1,5% swojego podatku organizacji pożytku publicznego. Zwracamy się z ogromną prośbą o przekazanie swojego 1,5% podatku Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. Chcemy abyście Państwo wiedzieli, iż z otrzymanych środków nie przekażemy nawet złotówki na wynagrodzenia na członków Fundacji. Dodatkowo chcemy zadbać o jawność i przejrzystość informacji, dzięki temu na stronie internetowej możecie zapoznać się państwo ze szczegółowym sprawozdaniem z otrzymanych środków w poprzednim roku.

Pamiętajmy także, że środki przekazane większym ogólnopolskim organizacjom często nie wspierają lokalnej społeczności i przeznaczane są na bieżące koszty administracyjne. Przekazując podatek naszej Fundacji możesz wskazać dowolny cel szczegółowy, a my musimy go wydatkować zgodnie z Państwa życzeniem.

Jak przekazać 1,5% Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego? 
W ostatnich rubrykach zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) wpisujemy numer KRS, czyli: 0000225540. Jeżeli rozliczamy podatki przez program PITax.pl umieszczony na tej stronie, to nr KRS Fundacji jest już wpisany. Poniżej możemy także wpisać cel szczegółowy wparcia. To wszystko, Urząd Skarbowy sam zajmie się przekazaniem środków.

Rodzajów wsparcia jest bardzo wiele: pomoc konkretnej osobie, instytucji, konkretne przedsięwzięcie – przekazując 1,5% dla lokalnej fundacji masz pewność, że Twoje środki zostaną wydatkowane celowo!

Jak przekazać darowizny na rzecz Fundacji?

Można też wpłacać celowe darowizny na rzecz Fundacji na konto:

Bank Spółdzielczy 08 8085 0005 0007 1404 3000 0010 . Kwotę darowizny (do wysokości 10% dochodu osoby fizyczne i do 15% osoby prawne) można odpisać od podstawy wymiaru opodatkowania.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

tel. 501 816 846
www.fundacja.monki.pl

Sprawozdanie z przekazania 1% podatku za 2018 rok.
Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy ofiarowali naszej organizacji 1 % swojego podatku. Za rok 2018 na konto Fundacji przekazano 32. 731,50 zł. Zdecydowana większość tej kwoty to darowizny z przeznaczeniem na konkretny cel. Cieszymy się, że nasza lokalna fundacja zyskuje coraz większe zaufanie mieszkańców naszego powiatu. Z roku na rok przybywa też darczyńców z innych regionów Polski. Jest to zasługa prężnie rozwijającego się festiwalu Rock na Bagnie. W zeznaniach podatkowych za 2018 rok przekazaliście Państwo rekordową kwotę 15.723, 40 zł na rzecz organizatora tej największej imprezy muzycznej w regionie.

Przypominany, że przekazując nam 1% podatku można wskazać cel szczegółowy, a my będziemy wydatkować zgromadzone fundusze kierując się życzeniem ofiarodawców.

Zgodnie z zeznaniami podatkowymi za 2018 r. przekazano:

15.723,40 zł na organizację festiwalu Rock na Bagnie,
4.909,30 zł dla klubu Promień Mońki,
2.741,50 zł dla ZSOiZ w Mońkach,
2.655,60 zł dla Klubu Rodzin Autystycznych w Mońkach,
1.428,10 zł Podlasiaczki,
615,10 zł Serce Sary,
414,80 zł dla Niepublicznego Przedszkola Bajeczka,
408,80 zł na leczenie i rehabilitację Martynki,
323,00 zł dla Klubu Tanecznego Prestige,
101,60 zł – na organizację festynu w Rudzie,
3.410,30 zł – bez wskazania celu szczegółowego.

W 2018 r. z pozyskanych środków z 1 % podatku Fundacja m.in.: sfinansowała obóz sportowy młodych piłkarzy oraz zakup sprzętu sportowego dla zawodników klubu sportowego „Promień”, dofinansowała zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach oraz Niepublicznego Przedszkola „Bajeczka”,sfinansowała specjalistyczną terapię i rehabilitację dla dzieci i rodziców oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z Klubu Rodzin Autystycznych „Dzieci z zaczarowanego lasu”, sfinansowała wycieczkę krajoznawczą „Podlasiaczków”, współorganizowała spotkania autorskie, spotkania z podróżnikami, realizowała projekt „Baśniowy teatr dla dzieci”.

Dziękujemy za przekazane fundusze i przypominamy iż, Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego jest jedną z zaledwie kilku Organizacji Pożytku Publicznego działających na terenie powiatu monieckiego. Pamiętajmy, że warto wspierać lokalne organizacje. Liczymy na Państwa ofiarność również w następnych latach.

Zarząd Fundacji:

Anna Porębska, Barbara Kuprel, Jacek Żędzian

 

SZANOWNI PAŃSTWO!
Serdecznie dziękujemy za przekazanie 1 % podatku za 2017r. na działalność Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. W tym roku była to rekordowa kwota – 36.983 zł 14 gr. Dbając o jawność oraz przejrzystość swoich działań, udostępniamy Państwu szczegółowe sprawozdanie z pozyskania funduszy pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zgodnie z zeznaniami podatkowymi za 2017 r. przekazano:
• Rock na Bagnie: 13.671,54 zł
• Klub Rodzin Autystycznych: 6.913,20 zł
• LKS Promień Mońki: 3.843,40 zł
• Podlasiaczki: 2.251,00 zł
• ZSOiZ: 2.047,50 zł
• Niepubliczne Przedszkole Bajeczka: 2.032,50 zł
• Sportowy Klub Taneczny Prestige: 1191,30 zł
• Stowarzyszenie Orzeł Przytulanka: 1188,90 zł
• Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły: 80,70 zł
• bez celu szczegółowego: 3.762,10 zł
Cieszymy się, że nasze działania są zauważane i doceniane przez Państwa. Dziękujemy za przekazane nam fundusze, które umożliwią wspieranie przez Fundację lokalnych inicjatyw! Prosimy wyżej wymienione podmioty o kontakt z Fundacją w celu ustalenia sposobu wydatkowania pozyskanych środków. Fundusze niewykorzystane w bieżącym roku są do Państwa dyspozycji w latach następnych.
Przypominamy, że każdy przekazujący nam 1% podatku może wskazać cel szczegółowy, a my zgromadzone środki pieniężne wydamy zgodnie z Państwa życzeniem. Fundusze bez wskazanego celu szczegółowego przeznaczymy na różnorodne działania, zgodnie ze statutem Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.

Zarząd Fundacji
na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

 

Sprawozdanie z przekazania 1% podatku za 2013 r.

Dbając o jawność i przejrzystość prowadzonych przez nas działań i inicjatyw chcemy po raz kolejny przedstawić szczegółowe sprawozdanie z przekazania 1% podatku dla Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.

W tym roku uzyskaliśmy od Państwa rekordową kwotę 17 735,80 zł. Cieszymy się, że nasza lokalna fundacja zyskuje coraz większe zaufanie. Liczymy na wsparcie w kolejnych latach. Przypominany, że każdy przekazujący nam 1% podatku może wskazać cel szczegółowy, a my wydatkujemy te pieniądze zgodnie z życzeniem. Zgodnie z zeznaniami podatkowymi za 2013 r. przekazano:
– 5628,50 zł na Festiwal Rock na Bagnie
– 3926,50 zł dla Technikum w ZSOiZ w Mońkach
– 3125,60 zł dla klubu Promień Mońki
– 2837,50 zł dla Klubu Rodzin Autystycznych w Mońkach
– 386,70 zł dla Klubu Tanecznego Prestige
– 55,20 zł – pomoc rodzinie Kiszło
– 1775,80 – bez wskazania celu szczegółowego

Dziękujemy za przekazane fundusze i przypominamy iż, Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego jest jedną z zaledwie kilku Organizacji Pożytku Publicznego działających na terenie Powiatu Monieckiego. Pamiętajmy, że warto wspierać lokalne organizacje.

 
 
 

Sprawozdanie z przekazania 1% podatku za 2012 r.

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego pragnie podziękować wszystkim osobom przekazującym 1% podatku na rzesz naszej organizacji, a w szczególności mieszkańcom Powiatu Monieckiego.

Z przekazanych środków pochodzących z 1% podatku za 2012 r. otrzymaliśmy aż: 12 847,20 zł. Jest to najwyższa w historii kwota uzyskana przez Fundację od momentu przyznania statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

1% podatku może być przekazany na konkretny cel, i wydatkowany zgodnie z życzeniem przekazującego, i tak przekazano:

– 5502,00 zł od 101 osób – na organizację festiwalu Rock na Bagnie

– 2983,30 zł –na Klub Promień Mońki

– 906,20 zł – dla Technikum w Mońkach

– 642,50 zł – na pomoc rodzinie Kiszło

– 393,20 zł – na klub taneczny Prestige

– 103,20 zł – na rzecz Bianki Chmurkowskiej

– 2316,80 zł – bez wskazania celu szczegółowego

Od osób rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Mońkach otrzymano w sumie ponad 5500 zł od 55 osób, pozostałe wpłaty pochodziły od osób rozliczających się w innych urzędach w całej Polsce.

Dziękujemy za przekazane fundusze i przypominamy iż, Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego jest jedną z zaledwie kilku Organizacji Pożytku Publicznego działających na terenie Powiatu Monieckiego. Pamiętajmy, że warto wspierać lokalne organizacje.

Już wkrótce podamy informacje nt. kolejnych funduszy unijnych pozyskanych przez Fundację, m. in. o rozpoczynającej się rekrutacji na bezpłatne kursy języka angielskiego.

Zarząd Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

KRS 0000225540

Skip to content