W 2022 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego realizowała dwa duże projekty adresowane do osób niepełnosprawnych, w których uczestniczyły osoby ze wszystkich gmin Powiatu Monieckiego: Mońki, Knyszyn, Goniądz, Jaświły, Jasionówka, Trzcianne i Krypno.

Pierwszy projekt (na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach) realizowany był od kwietnia do grudnia 2022 roku. Wsparciem objęto 76 osób z niepełnosprawnością znaczną w tym 26 osób z niepełnosprawnością znaczną sprzężoną, 8 osób z niepełnosprawnością umiarkowaną oraz 20 dzieci do 16 roku życia. Łącznie z programu skorzystały 104 osoby niepełnosprawne, dla których zatrudniliśmy 105 asystentów, którzy w ciągu 9 miesięcy trwania programu przepracowali 58.091 godzin. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 2.324.193,20 złotych.

Drugi projekt był realizowany w okresie od sierpnia do końca grudnia 2022 r. W tym programie ze wsparcia asystenta skorzystało łącznie 31 osób: 25 z niepełnosprawnością znaczną, w tym 10 z niepełnosprawnością znaczną sprzężoną, 5 osób z niepełnosprawnością umiarkowaną oraz jedno dziecko do 16. roku życia. Zatrudniliśmy 26 asystentów, którzy zrealizowali 9.444 godziny asystencji osobistej. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 422.768,35 złotych.

Oba programy finansowane były z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych poprzez programy resortowe Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizowane programy miały zapewnić wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym. Celem programu było zwiększenie dostępności usług asystencji oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego składa serdeczne podziękowania Zarządowi Banku Spółdzielczego w Mońkach, który umożliwił nieodpłatną obsługę finansową obu projektów.

 

Skip to content