12 grudnia w Krypnie odbyło się spotkanie autorskie z dr Zofią Olek-Redlarską – podlaską pisarką. Pani Zofia tworzy poezję kierowaną do dzieci. Spotkanie przebiegało w bardzo ciepłej atmosferze, angażującej dzieci. Pani Zofii dziękujemy za podzielenie się swoją twórczością.
W spotkaniu wzięły udział dzieci z klasy III oraz II B ze Szkoły Podstawowej w Krypnie.
Spotkanie autorskie było finansowane ze środków Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.
Pomysłodawczynią i współorganizatorką spotkania była pani Barbara Kuprel – członek zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.
Skip to content