SZANOWNI PAŃSTWO, uprzejmie prosimy o przekazanie 1 % podatku na działalność Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. Zgromadzone fundusze przeznaczymy na różnorodne działania.  Wskazując cel szczegółowy wsparcia mogą Państwo zadecydować, jak mamy spożytkować przekazane nam środki.

 W 2017 roku, dzięki Państwa ofiarności:

Fundacja, z pozyskanych środków, sfinansowała specjalistyczne terapie i rehabilitacje dla dzieci ze spektrum autyzmu, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć rewalidacyjnych (Klub Rodzin Autystycznych).

Ze środków wpłaconych na konto Fundacji ze wskazaniem „Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych” dofinansowaliśmy kursy carvingu dla uczniów oraz zakupiliśmy pomoce dydaktyczne do zajęć praktycznych.

Fundacja współfinansowała spotkania z pisarzami, muzykami, ciekawymi ludźmi.

W ramach realizacji zadań publicznych Fundacja współorganizowała spotkania teatralne dla przedszkolaków pod nazwą „Baśniowy teatr dla dzieci”.

Fundacja była też organizatorem wyjazdów do teatru, Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Poza tym Fundacja dofinansowała: piknik rodzinny w Downarach,  zakup nagród w II Memoriale Marcina Jabłońskiego, zakup sprzętu sportowego i obóz sportowy dla klubu „Promień”, zakup nagród dla przedszkolaków.

„Podlasiaczki” od trzech lat korzystają z różnych formy wsparcia – zgodnie z decyzją darczyńców.

Fundacja wsparła organizację festynu „Pożegnanie lata” w Rudzie (organizacja loterii fantowej).

Po raz piąty Fundacja była głównym organizatorem festiwalu Rock na Bagnie w Goniądzu – część kosztów została pokryta z wpływów z 1% – wpłaty na ten cel były z całej Polski.

Pamiętajmy, że środki przekazane dużym ogólnopolskim organizacjom nie wspierają lokalnej społeczności i często przeznaczone są na bieżące koszty administracyjne. Przekazując 1% podatku Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego wskażecie Państwo wybrany cel szczegółowy, a Zarząd Fundacji deklarowaną kwotę powinien wydatkować zgodnie z Państwa życzeniem.

Jak przekazać 1%?

W ostatnich rubrykach zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) wpisujemy numer KRSFundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego: 0000225540. Poniżej cel szczegółowy wsparcia: np. Klub rodzin autystycznych. To wszystko! Urząd Skarbowy sam zajmie się przekazaniem środków Fundacji.

Zarząd Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

Skip to content