W Programie Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020 od 1 grudnia uczestniczy 68 osób z niepełnosprawnościami, w tym z dziewiętnaścioro dzieci do lat 16. Pomimo bardzo krótkiego okresu naboru, zgłosiło się wiele osób z niepełnosprawnościami, które chciały skorzystać z tego programu. Wszystkie osoby zainteresowane otrzymały wsparcie asystenta.

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego zatrudniła 60 asystentów, których zadaniem jest współpraca z osobami niepełnosprawnymi. W ramach Programu asystenci zapewniają osobom niepełnosprawnym wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb, dążą do  poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.

Program przewiduje umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/ kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp., które w obecnej sytuacji pandemii zostały mocno ograniczone poprzez zamknięcie wielu placówek i instytucji.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego będzie realizowała kolejną edycję Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2021. Program na rok 2021 zakłada uczestnictwo 48 osób niepełnosprawnych w tym czternaściorga dzieci. Pierwszeństwo w przyjęciu do programu mają osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz trudnościami w poruszaniu się. Wnioski na 2021 rok można składać w terminie do 28 grudnia 2020 r. O przyznaniu usług asystenta zadecyduje Komisja Rekrutacyjna.

Osoby zainteresowane usługą asystenta osobistego w 2021 roku, jak również kandydaci na asystentów  muszą złożyć odpowiedni wniosek w siedzibie Fundacji. (ul. Słowackiego 5a, budynek Starostwa) Biuro programu czynne w dni powszednie w godz. 9.00-14.00, telefon 502 40 11 40 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie_Asystent_edycja_2021     Zgłoszenie uczestnika Programu AOON– edycja 2021    Oświadczenie_auto (dla  zatrudnionych Asystentów)

Skip to content