Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego ogłasza nabór wniosków w związku z rozpoczęciem realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- edycja 2022. Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego ma zapewnić wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym. Program ma na celu zwiększenie dostępności usług asystencji, oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Usługa Asystenta osoby z  niepełnosprawnością będzie realizowana od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku. Rekrutacja rozpocznie się od 18 lipca 2022 r. Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www. Fundacji w zakładce Asystent OOzN. http://fundacja.monki.pl/program-asystent-oon/

Komplet dokumentów można złożyć osobiście, lub przy wsparciu osób trzecich w zastępczej siedzibie Fundacji przy ulicy Niepodległości 3 (pokój nr 2) w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 40 11 40.

W ramach programu przewidziane jest przyjęcie 28 osób z różnym stopniem niepełnosprawności. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacyjnym.

Regulamin rekrutacyjny AOOzN_2022

Skip to content