Biuro Funduszu Solidarnościowego informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 r. Pan Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował listę rekomendowanych ofert w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023.
W związku z przekroczeniem dostępnego budżetu – na bazie zapisów Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 – przyznane kwoty zostały pomniejszone w stosunku do kwot pierwotnych.
W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano oferty 147 organizacji na kwotę: 104 997 308,12 zł.
Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego otrzymała dofinansowanie do projektu w wysokości połowy wnioskowanej kwoty (706 232,34 zł), co oznacza, że nie wszystkie osoby niepełnosprawne korzystające dotychczas ze wsparcia asystenta będą mogły taką pomoc otrzymać. Czekamy na podpisanie umowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz wytyczne dotyczące kwalifikowania osób do programu.
O wszystkich ustaleniach z Ministerstwem dotyczących tego projektu będziemy Państwa informować na bieżąco.
Skip to content