Kończy się 2021 rok i kończy się projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” – edycja 2020/2021

W ciągu dwunastu miesięcy 69 osób z niepełnosprawnościami (w tym 16 dzieci do lat 16) mogło liczyć na stałą pomoc asystenta w wymiarze 60 lub 30 godzin miesięcznie. Wsparcie asystentów osobistych w codziennych czynnościach, ale też w uczestnictwie w życiu społecznym czy kulturalnym jest bardzo ważne dla osób z niepełnosprawnościami. To szansa na pełniejsze, bardziej niezależne życie. Aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym są ważne dla każdego. Osoby z niepełnosprawnościami nie są tu wyjątkiem. Ogromną pomoc stanowi dla nich wsparcie asystentów osobistych. Asystują oni nie tylko w codziennych czynnościach czy załatwianiu spraw urzędowych – mogą towarzyć w wyjściu do kina, koncert i w wielu innych aktywnościach. 

Składamy serdeczne podziękowania Zarządowi Banku Spółdzielczego w Mońkach, który umożliwił Fundacji bezpłatną obsługę bankową przez cały czas trwania projektu.

Pod koniec listopada br. zakończył się nabór ofert w ramach programu resortowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 dla organizacji pozarządowych. Fundacja złożyła wniosek o kontynuację programu na terenie powiatu monieckiego. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników konkursu.

Skip to content