Dnia 31 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022. Do 31 marca wpłynęło 108 wniosków od osób niepełnosprawnych na realizację usług asystenckich. W związku z dużą liczbą chętnych osób niepełnosprawnych do skorzystania z programu, Komisja dokonała wnikliwej oceny złożonych wniosków i kwalifikacji osób do programu. Pomoc asystenta przyznano 90 osobom, 14 osób trafiło na listę rezerwową. Cztery wnioski nie spełniały kryteriów formalnych.

W związku z ochroną danych osobowych nie jest możliwe publiczne ogłoszenie wyników kwalifikacji osób do programu. Wszystkie osoby, które złożyły wnioski, o wynikach kwalifikacji zostaną   powiadomione telefonicznie do dnia 2 kwietnia 2022 r. Podpisanie umów z asystentami i osobami niepełnosprawnymi na realizację usług asystencji osobistej odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2022 roku w siedzibie Fundacji.

Skip to content