26 lutego 2019 r. Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego wspólnie z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zorganizowała spotkanie informacyjne dotyczące aktualnej sytuacji prawnej, praw i obowiązków osób organizujących wolontariat oraz sposobów pozyskiwania, wspierania i nagradzania wolontariuszy. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, Zespołu Szkół w Mońkach 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach organizujący i wspierający wolontariat.
Kolejne spotkanie – tym razem dla młodzieży – planowane jest 12 marca 2019 r.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach za udostępnienie świetlicy Internatu ZSOiZ na organizację spotkania.

Skip to content