Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego składa serdeczne podziękowania Pracownikom Banku Spółdzielczego w Mońkach za pomoc w realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020/2021.
Bank Spółdzielczy w Mońkach umożliwił sprawną i bezpłatną obsługę finansową Programu, z którego w 2020 roku skorzystało 68 osób niepełnosprawnych w tym 19 dzieci do 16 roku życia.
W 2021 roku  z Programu będzie korzystało 54 beneficjentów, w tym szesnaścioro dzieci.
Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest w całości finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Skip to content