Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego zamierza w 2020 roku wydać drugi tomik wierszy autorstwa pani Bożeny Krótkiej, która całe dzieciństwo i młodość spędziła w Mońkach, gdzie rozpoczęła swoją pierwszą pracę (jako położna w monieckim szpitalu). Chociaż obecnie mieszka w Warszawie, to chętnie powraca w swoje rodzinne strony, które są jej szczególnie bliskie, bo to właśnie Mońkach otwierały się jej oczy na świat, kształtowała się jej wrażliwość i budziła się jej potrzeba pisania wierszy.

Twórczość poetycka Bożeny Krótkiej została zauważona przez krytykę literacką. Tekst krytyczny do jej pierwszego tomiku pod tytułem „Kiedy otwieram oczy”, wydanego przez Książnicę Podlaską w Białymstoku, napisał ks. prof. dr hab. Jan Sochoń – polski poeta, krytyk literacki, teolog i filozof, który pochylił się też nad jej kolejnymi utworami. W swoich rozważaniach na temat wierszy, które zostaną zamieszczone w drugim tomiku jej autorstwa napisał m.in.:

„(…)Te wiersze opowiadają o najprostszych ludzkich sprawach. Nie ma w nich historiozoficznych dumań ani – tym bardziej – wzniosłych retorycznych uniesień. Krótka odsłania cały kobierzec doznań, które pojawiają się jako skutek bliskości z otaczającym ją światem oraz spotkaniami z ludźmi. Ale, z owych „zwykłych spraw” próbuje wysuwać uniwersalne wnioski. Chce, by to, co poetycko sugeruje, mogło się stawać udziałem odbiorców.(…) Poetka proponuje zwrócenie się w stronę modelu życia pozbawionego ułud nowoczesności, a skoncentrowanego na prostocie bycia. Notuje: „Cieszę się miską prostej strawy, /słucham bicia dzwonów (…) medytuję w blasku świecy”. A przy tym wychylenie ku wieczności, uważa, jest busolą normującą podejmowane przez ludzi decyzje, mimo że nieuchronnie czas będzie odzierał ich aż do kości. (…)”

Będziemy wdzięczni za każde finansowe wsparcie. Wpłat można dokonywać na konto Fundacji:

Bank Spółdzielczy 08 8085 0005 0007 1404 3000 0010 z dopiskiem „Poezja Bożeny”.

Skip to content