Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego od 20 sierpnia 2019 r. realizuje projekt „Zabawy teatralne” w ramach konkursu „Zapraszamy do gry – lokalne projekty edukacji kulturowej” ogłoszonego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku w tegorocznej edycji Podlaskiego Pomostu Kultury.

„Zabawy teatralne”, prowadzone będą w oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, przez doświadczonego instruktora teatralnego, od wielu lat pracującego z dziećmi i młodzieżą, będą miały charakter warsztatowy. Będzie to zabawa w teatr z elementami: integracji grupy teatralnej, rozwijania umiejętności wejścia w rolę, nazywania i wyrażania uczuć, współpracy w grupie, konstruowania prostych etiud scenicznych w grupach na zadany temat, bez użycia słów i rekwizytów. W programie warsztatów przewiduje się również doskonalenie warsztatu w zakresie swobodnego wypowiadania się i interpretacji tekstów (właściwej wymowy, modulacji głosu, doboru jego siły, pauzowania, interpretacji, doboru muzyki i scenografii oraz zapoznanie dzieci z teatrem kamishibai. Zajęcia warsztatowe oparte będą na tekstach podlaskich twórców literackich.

Projekt adresowany jest do pięciu klas I-III szkół podstawowych w Mońkach, których wychowawczynie wraz z uczniami uczestniczyły w cyklu zajęć „PODLASCY TWÓRCY DZIECIOM” realizowanym w latach 2017-2018 przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach.

Działania projektowe prowadzone będą do końca października 2019 roku.

Barbara Kuprel – członek zarządu
Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

 

Skip to content