20 października 2022 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego zorganizowała w Monieckim Ośrodku Kultury spotkanie poetyckie z dr Zofią Olek-Redlarską – podlaską poetką (tworzącą wiersze dla dzieci i dorosłych), autorką licznych publikacji naukowych, wykładowcą Uniwersytetu w Białymstoku. Zebrana publiczność z wielką uwagą i zadumą słuchała wierszy czytanych przez poetkę zamieszczonych w jej tomikach pod tytułem „I tak już zostanie”, „Niech tak zostanie”.
W spotkaniu adresowanym do dorosłych mieszkańców Moniek uczestniczyły między innymi osoby należące do Klubu Seniora prowadzonego przez Moniecki Ośrodek Kultury.
Serdecznie dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za pomoc w organizacji tego spotkania.
Barbara Kuprel
– członek zarządu Fundacji na rzecz
Rozwoju Powiatu Monieckiego
     
Skip to content