20 listopada 2019 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyło się spotkanie pod nazwą „Jak drzewiej nad Biebrzą bywało”. Gościem spotkania był Tadeusz Daniłko – przewodnik po Biebrzańskim Parku Narodowym, który bardzo ciekawie opowiadał o życiu ludzi nad Biebrzą. Swoją wypowiedź ilustrował zdjęciami przedstawiającymi nadbiebrzańską przyrodę, dawne przedmioty, zajęcia rolników oraz zabawy dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy VI c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach.
Spotkanie zorganizowała pani Barbara Kuprel – kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, a sfinansowała Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.

Skip to content