Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy ofiarowali naszej organizacji 1 % swojego podatku. Za rok 2018 na konto Fundacji przekazano 32. 731,50 zł. Zdecydowana większość tej kwoty to darowizny z przeznaczeniem na konkretny cel. Cieszymy się, że nasza lokalna fundacja zyskuje coraz większe zaufanie mieszkańców naszego powiatu. Z roku na rok przybywa też darczyńców z innych regionów Polski. Jest to zasługa prężnie rozwijającego się festiwalu Rock na Bagnie. W zeznaniach podatkowych za 2018 rok przekazaliście Państwo rekordową kwotę 15.723, 40 zł na rzecz organizatora tej największej imprezy muzycznej w regionie.

Przypominany, że przekazując nam 1% podatku można wskazać cel szczegółowy, a my będziemy wydatkować zgromadzone fundusze kierując się życzeniem ofiarodawców.

Zgodnie z zeznaniami podatkowymi za 2018 r. przekazano:

 • 15.723,40 zł na organizację festiwalu Rock na Bagnie,
 •  4.909,30 zł dla klubu Promień Mońki,
 •  2.741,50 zł dla ZSOiZ w Mońkach,
 •  2.655,60 zł dla Klubu Rodzin Autystycznych w Mońkach,
 •  1.428,10 zł Podlasiaczki,
 •    615,10 zł Serce Sary,
 •    414,80 zł dla Niepublicznego Przedszkola Bajeczka,
 •    408,80 zł na leczenie i rehabilitację Martynki,
 •    323,00 zł dla Klubu Tanecznego Prestige,
 •    101,60 zł – na organizację festynu w Rudzie,
 •  3.410,30 zł – bez wskazania celu szczegółowego.

W 2018 r. z pozyskanych środków z 1 % podatku Fundacja m.in.:

 • sfinansowała obóz sportowy młodych piłkarzy oraz zakup sprzętu sportowego dla zawodników klubu sportowego „Promień”,
 • dofinansowała zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach oraz Niepublicznego Przedszkola „Bajeczka”,
 • sfinansowała specjalistyczną terapię i rehabilitację dla dzieci i rodziców oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z Klubu Rodzin Autystycznych „Dzieci z zaczarowanego lasu”,
 • sfinansowała wycieczkę krajoznawczą „Podlasiaczków”,
 • współorganizowała spotkania autorskie, spotkania z podróżnikami, realizowała projekt „Baśniowy teatr dla dzieci”.

Dziękujemy za przekazane fundusze i przypominamy iż, Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego jest jedną z zaledwie kilku Organizacji Pożytku Publicznego działających na terenie powiatu monieckiego. Pamiętajmy, że warto wspierać lokalne organizacje. Liczymy na Państwa ofiarność również w następnych latach.

Jednocześnie prosimy wyżej wymienione instytucje i zainteresowane osoby o kontakt z Zarządem Fundacji w celu ustalenia sposobu i formy wydatkowania pozyskanych kwot.

Zarząd Fundacji:

Anna Porębska, Barbara Kuprel, Jacek Żędzian

Skip to content