Dnia 17.04.2023 Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego rozpoczęła realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. Fundacja została realizatorem Programu w ramach otwartego konkursu ofert Starostwa Powiatowego w Mońkach.
W czasie rekrutacji wpłynęło 129 wniosków osób niepełnosprawnych, które wyraziły chęć uczestnictwa w Programie. Ostatecznie przyjęto 70 uczestników i zatrudniono 66 asystentów osób niepełnosprawnych.
Osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału w Programie są na liście rezerwowej, która obowiązuje do końca roku. Lista ta jest równie długa jak lista uczestników.
Jest nam niezmiernie przykro, że nie mogliśmy wesprzeć każdego, kto się do nas zgłosił. Ograniczenia budżetowe nie pozwoliły Nam na tak szerokie działania jak w roku 2022.
Skip to content