Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego jest realizatorem zadania publicznego „Wzajemnie potrzebni” zleconego do realizacji przez Kancelarię Premiera i Rady Ministrów.
Projekt zakłada udzielenie pomocy uchodźcom z Ukrainy, repatriantom i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie czterech gmin Powiatu Monieckiego. Są to Gminy Mońki, Goniądz, Jaświły i Jasionówka. Zadanie polega na pomocy w zakresie edukacji, integracji społecznej, rynku pracy, a także mieszkalnictwa.
W związku z zadaniem jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia ankiet na terenach tych czterech Gmin. Poniżej umieszczamy informacje i linki do ankiet, które można znaleźć również na stronach internetowych Gmin i jednostek im podległych. Ankiety kierowane są do zakładów pracy, kół gospodyń wiejskich, OSP, ośrodków kultury, jednostek ochrony zdrowia, urzędów i obywateli zamieszkujących tereny czterech gmin.
Od następnego tygodnia zaczynamy rekrutację uczestników projektu – liczymy na Państwa wsparcie i upublicznienie informacji.
pismo fundacja

Poniżej linki do czterech ankiet:

  1. Link do ankiety – instytucje i organizacje

https://www.survio.com/survey/d/A1N/instytucje-organizacje

  1. Link do ankiety – obywatele Ukrainy (w języku polskim)

https://www.survio.com/survey/d/obywatele-Ukrainy (w języku polskim)

  1. Link do ankiety – przedstawiciele JST

https://www.survio.com/survey/d/przedstawiciele-JST

  1. Link do ankiety – mieszkańcy gminy

https://www.survio.com/survey/d/mieszkancy-gminy

Skip to content