Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego z przyjemnością informuje o dodatkowym naborze wniosków do Programu
„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” – edycja 2023,
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Środki przyznano w ramach dodatkowego finansowania złożonych ofert.
Program ma zapewnić wsparcie osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz lepszym funkcjonowaniu w życiu społecznym, umożliwiając bardziej niezależne, samodzielne i aktywne życie. Usługa Asystenta osoby z niepełnosprawnościami będzie realizowana od 7 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku.
Rekrutacja rozpocznie się 24 lipca 2023 r.
Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszenia asystenta
Karta zgłoszenia do programu osoby niepełnosprawnej
Komplet dokumentów (wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dokumentem równoważnym)  można złożyć osobiście lub przy wsparciu osób trzecich w
zastępczej siedzibie Fundacji przy alei Niepodległości 3 (pokój nr 6) w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 40 11 40.
W ramach programu i dodatkowych środków na realizację, przewidziane jest przyjęcie 19 osób ze znacznym i znacznym sprzężonym stopniem niepełnosprawności.
O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym rokowania na zwiększoną samodzielność osób niepełnosprawnych.
Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Programu Regulamin Programu AOOzN_2023.
Wydruki dokumentów zgłoszeniowych można pobrać bezpośrednio ze strony Fundacji lub pobrać w biurze Fundacji.
Skip to content