18 marca 2022.r. zostały podpisane dwie umowy między Powiatem Monieckim reprezentowanym przez Starostę Monieckiego Błażeja Buńkowskiego i Wicestarostę Monieckiego Joannę Kitlas a Fundacją na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego reprezentowaną przez Annę Porębską, dotyczące realizacji zadania publicznego pt.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”edycja 2022 (na kwotę 2 324 193,20 zł) oraz dofinansowania organizacji festiwalu Rock na Bagnie 2022 (25.000 zł).

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego została realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022. Program ten ma zapewnić wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym. Program ma na celu zwiększenie dostępności usług asystencji, oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Program prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarościowego.

Usługa Asystenta osoby niepełnosprawnej będzie realizowana od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku. Dokumenty do pobrania od 20 marca 2022 r. na stronie w zakładce Asystent OON.  Komplet dokumentów można złożyć osobiście, lub przy wsparciu osób trzecich w siedzibie Fundacji przy ulicy Słowackiego 5a (budynek Starostwa, zejście do piwnicy) w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 40 11 40.

Skip to content