Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego z przyjemnością informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami”- edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Program ma zapewnić wsparcie osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz lepszym funkcjonowaniu w życiu społecznym, umożliwiając bardziej niezależne, samodzielne i aktywne życie. Usługa Asystenta osoby z niepełnosprawnością będzie realizowana od 6 lutego do 31 grudnia 2023 roku.

Rekrutacja rozpocznie się 25 stycznia 2023 r. Dokumenty do pobrania:

– karta zgłoszenia asystenta Karta zgłoszenia asystenta_2023

– karta zgłoszenia do programu dla osoby niepełnosprawnej Karta zgłoszenia do programu_2023

w przypadku asystentów świadczących usługi dla dzieci do 16 r.ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wymagane są informacja o niekaralności oraz wydruk z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym potwierdzający niefigurowanie w owym rejestrze.

Komplet dokumentów można złożyć osobiście lub przy wsparciu osób trzecich w zastępczej siedzibie Fundacji przy alei Niepodległości 3 (pokój nr 2) w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 40 11 40.

W ramach programu przewidziane jest przyjęcie 23 osób z różnym stopniem niepełnosprawności. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym rokowania na zwiększoną samodzielność osób niepełnosprawnych. Do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami”- edycja 2023 nie mogą zostać zakwalifikowane osoby wymagające tylko usług opiekuńczych i higienicznych.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Programu. Regulamin Programu AOOzN_2023

Wydruki dokumentów zgłoszeniowych można pobrać bezpośrednio ze strony Fundacji. Komplet dokumentów do wypełnienia można również pobrać w biurze Fundacji (al. Niepodległości 3).

Skip to content