Zaproszenie na szkolenia

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach organizuje cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i pracowników powiatu monieckiego: 10.10.2019 Ekonomizacja Podmiotów Ekonomii Społecznej. 19.11.2019 Kadry w Przedsiębiorstwie Społecznym. 21.11.2019 Jak założyć i skutecznie prowadzić Przedsiębiorstwo Społeczne. 26.11.2019 Sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej. 28.11 2019 Zarządzanie zasobami ludzkimi w Podmiotach Ekonomii Społecznej. Szkolenia odbywają się w restauracji „Gościniec Dworak”, […]

Skip to content