Wzajemnie potrzebni

10 maja 2023 r. w Lublinie w obecności Pani minister ds. integracji Agnieszki Ścigaj – Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego podpisała umowę na realizację pilotażowego projektu „Stworzenie efektywnego, kompleksowego systemu średnio – i długoterminowej pomocy na terenie Powiatu Monieckiego”.
Podpisanie umowy odbyło się podczas pierwszego komitetu monitorującego programu „Wzajemnie potrzebni”.
W obecności partnerów projektu: UNHCR, IOM, UNICEF i operatora programu Bona Fides organizacje i samorządy zaprezentowały swoje innowacyjne projekty, które właśnie rozpoczynają. Starostow Powiatowe w Mońkach reprezentował Starosta – Pan Błażej Buńkowski, Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego reprezentowała Prezez Zarządy – Pani Anna Porębska.
W spotkaniu wzięli również udział: Pan wojewoda Lech Sprawka, Kevin J. Allen, pełnomocnik Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w RP, dr Rashed Mustafa Sarwar, koordynator UNICEF-u do spraw reagowania kryzysowego w Polsc oraz Colin Williamson oficer ds. reagowania kryzysowego IOM.
Projekt realizowany będzie do grudnia 2023 r. Całkowita wartość projektu – 3 604 110,00 zł.
Zdjęcia własne oraz za pośrednictwem portalu: Agnieszka Ścigaj – Poseł na Sejm RP https://www.facebook.com/Agnieszka.Scigaj.K15/