Przekaż 1%


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku – sam zdecyduj na co przeznaczyć Twoje pieniądze!

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. W zeznaniach PIT możecie przekazać państwo 1% swojego podatku organizacji pożytku publicznego. Zwracamy się z ogromną prośbą o przekazanie swojego 1% podatku Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. Chcemy abyście Państwo wiedzieli, iż z otrzymanych środków nie przekażemy nawet złotówki na wynagrodzenia na członków Fundacji. Dodatkowo chcemy zadbać o jawność i przejrzystość informacji, dzięki temu na stronie internetowej możecie zapoznać się państwo ze szczegółowym sprawozdaniem z otrzymanych środków w poprzednim roku.

Pamiętajmy także, że środki przekazane większym ogólnopolskim organizacjom często nie wspierają lokalnej społeczności i przeznaczane są na bieżące koszty administracyjne. Przekazując podatek naszej Fundacji możesz wskazać dowolny cel szczegółowy, a my musimy go wydatkować zgodnie z Państwa życzeniem.

Jak przekazać 1% Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego? 
W ostatnich rubrykach zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) wpisujemy numer KRS, czyli: 0000225540. Poniżej możemy także wpisać cel szczegółowy wparcia. To wszystko, Urząd Skarbowy sam zajmie się przekazaniem środków.

Rodzajów wsparcia jest bardzo wiele: pomoc konkretnej osobie, instytucji, konkretne przedsięwzięcie – przekazując 1% dla lokalnej fundacji masz pewność, że Twoje środki zostaną wydatkowane celowo!

pit

Jak przekazać darowizny na rzecz Fundacji?

Można też wpłacać celowe darowizny na rzecz Fundacji na konto:

Bank Spółdzielczy 08 8085 0005 0007 1404 3000 0010 . Kwotę darowizny (do wysokości 10% dochodu osoby fizyczne i do 15% osoby prawne) można odpisać od podstawy wymiaru opodatkowania.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

tel. 501 816 846
www.fundacja.monki.pl


Sprawozdanie z przekazania 1% podatku za 2013 r.

Dbając o jawność i przejrzystość prowadzonych przez nas działań i inicjatyw chcemy po raz kolejny przedstawić szczegółowe sprawozdanie z przekazania 1% podatku dla Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.

W tym roku uzyskaliśmy od Państwa rekordową kwotę 17 735,80 zł. Cieszymy się, że nasza lokalna fundacja zyskuje coraz większe zaufanie. Liczymy na wsparcie w kolejnych latach. Przypominany, że każdy przekazujący nam 1% podatku może wskazać cel szczegółowy, a my wydatkujemy te pieniądze zgodnie z życzeniem. Zgodnie z zeznaniami podatkowymi za 2013 r. przekazano:
– 5628,50 zł na Festiwal Rock na Bagnie
– 3926,50 zł dla Technikum w ZSOiZ w Mońkach
– 3125,60 zł dla klubu Promień Mońki
– 2837,50 zł dla Klubu Rodzin Autystycznych w Mońkach
– 386,70 zł dla Klubu Tanecznego Prestige
– 55,20 zł – pomoc rodzinie Kiszło
– 1775,80 – bez wskazania celu szczegółowego

Dziękujemy za przekazane fundusze i przypominamy iż, Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego jest jedną z zaledwie kilku Organizacji Pożytku Publicznego działających na terenie Powiatu Monieckiego. Pamiętajmy, że warto wspierać lokalne organizacje.


Sprawozdanie z przekazania 1% podatku za 2012 r.

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego pragnie podziękować wszystkim osobom przekazującym 1% podatku na rzesz naszej organizacji, a w szczególności mieszkańcom Powiatu Monieckiego.

Z przekazanych środków pochodzących z 1% podatku za 2012 r. otrzymaliśmy aż: 12 847,20 zł. Jest to najwyższa w historii kwota uzyskana przez Fundację od momentu przyznania statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

1% podatku może być przekazany na konkretny cel, i wydatkowany zgodnie z życzeniem przekazującego, i tak przekazano:

– 5502,00 zł od 101 osób – na organizację festiwalu Rock na Bagnie

– 2983,30 zł –na Klub Promień Mońki

– 906,20 zł – dla Technikum w Mońkach

– 642,50 zł – na pomoc rodzinie Kiszło

– 393,20 zł – na klub taneczny Prestige

– 103,20 zł – na rzecz Bianki Chmurkowskiej

– 2316,80 zł – bez wskazania celu szczegółowego

Od osób rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Mońkach otrzymano w sumie ponad 5500 zł od 55 osób, pozostałe wpłaty pochodziły od osób rozliczających się w innych urzędach w całej Polsce.

Dziękujemy za przekazane fundusze i przypominamy iż, Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego jest jedną z zaledwie kilku Organizacji Pożytku Publicznego działających na terenie Powiatu Monieckiego. Pamiętajmy, że warto wspierać lokalne organizacje.

Już wkrótce podamy informacje nt. kolejnych funduszy unijnych pozyskanych przez Fundację, m. in. o rozpoczynającej się rekrutacji na bezpłatne kursy języka angielskiego.

Zarząd Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego