O Fundacji

Od 2004 roku

O Fundacji

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego to dynamiczna organizacja, która od lat pełni kluczową rolę w wspieraniu inicjatyw mających na celu rozwój społeczności lokalnej. Jej działania skupiają się na różnorodnych obszarach, obejmując zarówno sfery edukacyjne, kulturalne, jak i społeczno-gospodarcze.

Fundacja aktywnie wspiera przedsięwzięcia mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców Moniek. Poprzez organizację szkoleń, warsztatów i inicjatyw edukacyjnych, stawia na rozwój kompetencji mieszkańców, przygotowując ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności oraz rynku pracy.

Ponadto, Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego angażuje się w projekty kulturalne, promujące lokalną historię, sztukę i tradycje. Działa również na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, wspierając inicjatywy związane z zachowaniem i promocją lokalnych wartości.

Fundacja odgrywa istotną rolę w wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej. Poprzez udzielanie grantów, organizację szkoleń biznesowych i doradztwo, pomaga w rozwoju miejscowych przedsiębiorców, wspierając rozwój lokalnej gospodarki.

Jako organizacja non-profit, Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego opiera swoją działalność na zaangażowaniu społeczności lokalnej, partnerstwach z instytucjami publicznymi oraz firmami. Jej misją jest kreowanie pozytywnych zmian, budowanie wspólnoty oraz inspiracja do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym regionu Moniek.

Dowiedz się więcej

Poznaj Zarząd, Prezesa, Członków i Radę Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego​

Nasz Statut. Przejdź do strony Statutu, aby zapoznać się z zasadami, w oparciu o które działamy.​

Zobacz, na jakie cele pozyskaliśmy środki i jakie są efekty naszej pracy.​

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP
Skip to content