Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2020/2021 Udzielone dofinansowanie: Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020/2021, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji: 24 listopada 2020r. do 31 grudnia 2020 r. Wartość […]

Skip to content