Podpisanie umów

18 marca 2022.r. zostały podpisane dwie umowy między Powiatem Monieckim reprezentowanym przez Starostę Monieckiego Błażeja Buńkowskiego i Wicestarostę Monieckiego Joannę Kitlas a Fundacją na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego reprezentowaną przez Annę Porębską, dotyczące realizacji zadania publicznego pt.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (na kwotę 2 324 193,20 zł) oraz dofinansowania organizacji festiwalu Rock […]

Skip to content