Kwalifikacja osób do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Dnia 31 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022. Do 31 marca wpłynęło 108 wniosków od osób niepełnosprawnych na realizację usług asystenckich. W związku z dużą liczbą chętnych osób niepełnosprawnych do skorzystania z programu, Komisja dokonała wnikliwej oceny złożonych wniosków i kwalifikacji osób do programu. Pomoc […]

Skip to content