Rekrutacja do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” 2023

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego z przyjemnością informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami”- edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Program ma zapewnić wsparcie osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz lepszym funkcjonowaniu w życiu społecznym, umożliwiając bardziej niezależne, samodzielne i aktywne życie. […]

Projekt „Klub Rodzin Autystycznych”

W 2022 roku Fundacja realizowała projekt pn. Klub Rodzin Autystycznych finansowany w ramach otwartego konkursu ofert Gminy Mońki. Kwota dofinansowania to 3.590 zł. W ramach projektu zaplanowano i przeprowadzono 3 dwugodzinne spotkania z psychologiem dla rodziców dzieci autystycznych, które miały na celu podniesienie wiedzy rodziców na temat autyzmu. Spotkania odbyły się w grudniu 2022 r. […]

Skip to content