Wyniki rekrutacji do Programu AOOzN

Do Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami zgłoszono 110 wniosków o usługę asystenta dla osób z niepełnosprawnościami. 4 lutego 2023 roku Komisja Rekrutacyjna – zgodnie z wytycznymi Programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – zakwalifikowała 22 osoby dorosłe i jedno dziecko. W dniach 6-7 lutego wszystkie osoby zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach rekrutacji. […]

Skip to content