Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach zadania publicznego
pn.: WZAJEMNIE POTRZEBNI zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków budżetu Państwa.

W ramach konkursu złożono 17 ofert. Kryteriów formalnych nie spełniło 6 ofert. Wszystkie złożone oferty po pozytywnej ocenie formalnej zostały poddane ocenie merytorycznej. Pięć ofert zostało skierowanych do negocjacji. Po negocjacjach Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego otrzymała dotację w wysokości 3 604 011 na projekt Stworzenie efektywnego, kompleksowego systemu średnio i długoterminowej pomocy na terenie Powiatu Monieckiego.

Projekt swym zasięgiem obejmuje cztery gminy Powiatu Monieckiego: Mońki, Goniądz, Jasionówkę i Jaświły. Termin realizacji zadania: do 10 grudnia 2023 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie https://wzajemniepotrzebni.pl/

 

 

Skip to content