26 czerwca 2022 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego zorganizowała spotkanie autorskie promujące tomik poetycki „Niezmienna czułość”. Jego autorka Bożena Ewa Krótka, pochodząca z Moniek, debiutowała w 2001 roku tomikiem „Kiedy otwieram oczy”. Jest pasjonatką podróży, fotografii i dobrej literatury. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęło się krótkim występem wokalno-muzycznym Timura Slavov, który zaśpiewał jeden utwór w języku polskim oraz jeden  w języku ukraińskim. Po czym Barbara Kuprel – członek zarządu ww. Fundacji powitała autorkę wierszy oraz liczną publiczność – przybyłą m.in.  z:  Białegostoku, Krypna, Ełku, Kalinówki Kościelnej, Mielca, Moniek. Następnie przeprowadziła rozmowę z poetką o jej życiu i twórczości – przeplataną głośnym czytaniem jej  utworów. Na zakończenie spotkania, które upłynęło w atmosferze wzruszenia i zadumy,  zebrana publiczność została zaproszona na słodki poczęstunek. Podczas spotkania można było zakupić tomik poezji „Niezmienna czułość”. Chętne osoby ustawiły się w kolejce po dedykację i autograf autorki.

Serdecznie dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej.

Tomik „Niezmienna czułość” autorstwa Bożeny Ewy Krótkiej został wydany w 2022 roku przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.

 

Skip to content