„układam z wspomnień całe księgi…”
Kolejne spotkanie literackie  w bibliotece Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach odbyło się 5 grudnia. O swoim życiu i twórczości opowiadała klasie II b pani Joanna Tołoczko – podlaska poetka, wieloletnia
nauczycielka języka polskiego, autorka tomiku poetyckiego „Tęskiniki”. Uczniowie słuchali wierszy gościa, zdobyli wiele praktycznych informacji dotyczących warsztatu pisarskiego. Pani Joanna mówiła także o znaczeniu poezji w swoim życiu, zwłaszcza o jej funkcji terapeutycznej. Każdy uczestnik spotkania otrzymał drobny upominek – zakładkę do książki.
Spotkanie sfinansowała Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, a pomysłodawczynią i współorganizatorką była pani Barbara Kuprel.
Skip to content