Karty zgłoszenia dostępne na stronie
http://fundacja.monki.pl/tykocin-wycieczka/
Wszyscy uczestnicy wycieczki objęci zostaną ubezpieczeniem NNW

.

karta_zgłoszenia_i_RODO
Skip to content