Robert P. bardzo nam przeszkadzał przy organizacji festiwalu Rock na Bagnie, obrażał, nasyłał całe rzesze hejterów, starał się zaszkodzić w każdy możliwy sposób. Nie pomagały prośby z naszej strony o zaprzestanie obrażania, więc zdecydowaliśmy się skierować sprawę do sądu za naruszenie dobrego imienia Fundacji.

Oświadczamy, że otrzymaliśmy prawomocny Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie pana który ubliża Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, oczerniając ją na facebooku, zamieszczając kłamstwa i zniewagi. Pan ten dostał obowiązek zamieszczenia przeprosin skierowanych do naszej Fundacji w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się wyroku, obowiązku tego jednak do tej pory nie wykonał. Sąd nakazał również zapłatę 30. 000 złotych na konto Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego – na cel leczenie i rehabilitację Kajetana S. Z uwagi na brak wykonania obowiązków nałożonych w powyższym Wyroku,  a także zamieszczanie kolejnych zniewag Fundacji, podejmujemy dalsze kroki prawne w celu wyegzekwowania naszych praw.

Skip to content