Konkurs „Wzajemnie potrzebni”

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach zadania publicznego pn.: WZAJEMNIE POTRZEBNI zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków budżetu Państwa. W ramach konkursu złożono 17 ofert. Kryteriów formalnych nie spełniło 6 ofert. Wszystkie złożone oferty po pozytywnej ocenie formalnej zostały poddane ocenie merytorycznej. Pięć ofert zostało skierowanych do negocjacji. Po negocjacjach Fundacja na rzecz […]

Wyniki rekrutacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Dnia 17.04.2023 Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego rozpoczęła realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. Fundacja została realizatorem Programu w ramach otwartego konkursu ofert Starostwa Powiatowego w Mońkach. W czasie rekrutacji wpłynęło 129 wniosków osób niepełnosprawnych, które wyraziły chęć uczestnictwa w Programie. Ostatecznie przyjęto […]

Skip to content